mr. Arnaud Wilod Versprille

notaris op de sectie ondernemingsrecht

mr. Arnaud Wilod Versprille

tel. 0318 - 580 743
mail

Arnaud (1967) is ondernemingsrechtmultitalent, notaris sinds 1998, lid gecombineerde commissie Vennootschapsrecht KNB / Nederlandse Orde van Advocaten en commissie ondernemingsrecht KNB, doceert post academisch onderwijs voor notarissen, advocaten en accountants via Lexlumen, is wetenschappelijk verantwoordelijk voor de modellen ondernemingsrecht van Lexlumen, is getrouwd, vader van twee kinderen, auteur, redacteur rechtspraak notariaat, proactief, sportief en muzikaal.

Ervaring

Kandidaat-notaris bij Olenz notarissen van 1991 tot 1998
Notaris sinds 1998

Specialismen

Ondernemingsrecht, fusies en overnames, splitsingen, coöperaties,
personenvennootschappen, non-profit instellingen, sustainable en erfpacht.

Opleiding

notarieel recht, Radboud Universiteit Nijmegen (1991)

Nevenactiviteiten

Redacteur Rechtspraak Notariaat
Lid Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Nederlandse Orde van Advocaten
Lid modellencommissie Ondernemingsrecht van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Docent en wetenschappelijk adviseur Lexlumen, juridisch opleidingsbureau en uitgever van juridische modellen en jurisprudentie
Was namens Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie betrokken bij erfpachtoverleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (2012-2013)
Mede auteur handboek ondernemingsrecht
Namens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie betrokken bij het overleg over de invoering en wetgeving van een Centraal Aandeelhoudersregister
Gastdocent verduurzaming
Voor de KNB betrokken bij overleg met Nederlandse Vereniging van Banken op het gebied van verduurzaming

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Een vraag aan mr. Arnaud Wilod Versprille

Stel direct uw vraag.

© Olenz notarissen 2018

Ontwerp en realisatie: