Olenz up to date

Olenz up to date

De specialisten van Olenz notarissen houden de meest recente juridische ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

De meest belangrijke ontwikkelingen en uitspraken worden door specialisten van Olenz van commentaar voorzien.

Meer weten over olenz up to date?

mr. Arnaud Wilod Versprille

mr. Arnaud Wilod Versprille

Stel een vraag

Meer over Olenz up to date

Oplossing Kan een beroep op bestuursaansprakelijkheid verjaren?

Kan een beroep op bestuursaansprakelijkheid verjaren?

Speelt de klachtplicht van artikel 6:89 BW een rol bij het aansprakelijk stellen van...

Lees verder

Oplossing Kan een feitelijk beleidsbepaler zich disculperen voor onbehoorlijk bestuur?

Kan een feitelijk beleidsbepaler zich disculperen voor onbehoorlijk bestuur?

Als een vennootschap failliet gaat en er is bestuursaansprakelijkheid aan de orde moet...

Lees verder

Oplossing Schending bestuursverbod voor commandiet bij gelijke bestuurders

Schending bestuursverbod voor commandiet bij gelijke bestuurders

Loopt een commandiet het risico het beheersverbod te schenden indien de bestuurder van...

Lees verder

Oplossing Kan de opzegging van een lidmaatschap onrechtmatig zijn?

Kan de opzegging van een lidmaatschap onrechtmatig zijn?

Kan een besluit van een vereniging tot opzegging van het lidmaatschap kwalificeren als...

Lees verder

Oplossing Aansprakelijkheid bestuurder na turbo liquidatie met baten?

Aansprakelijkheid bestuurder na turbo liquidatie met baten?

Is een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt te maken indien de vereffening bij...

Lees verder

Oplossing Uitoefening van een pandrecht op aandelen kan onrechtmatig zijn

Uitoefening van een pandrecht op aandelen kan onrechtmatig zijn

Kan het uitoefenen van de executierechten door een pandhouder onrechtmatig zijn jegens...

Lees verder

Oplossing Hoe lang mag je een afwezige bestuurder waarnemen?

Hoe lang mag je een afwezige bestuurder waarnemen?

Voor welke periode is het een toezichthoudend orgaan toegestaan om bestuurstaken waar...

Lees verder

Oplossing Bestuursaansprakelijkheid en taakverdeling website

Bestuursaansprakelijkheid en taakverdeling website

In hoeverre kunnen bestuurders zich disculperen indien een taakverdeling binnen het...

Lees verder

Oplossing Opschorting stemrecht aanbiedingsregeling

Opschorting stemrecht aanbiedingsregeling

Wanneer eindigt de opschorting van het stemrecht, het recht op uitkeringen of het...

Lees verder

Oplossing Stichting kerk en wereld

Stichting kerk en wereld

Wanneer is er sprake van een orgaan van een rechtspersoon?

Lees verder

Oplossing Moet je een jaarrekening publiceren na faillissement?

Moet je een jaarrekening publiceren na faillissement?

Is de aansprakelijkheid van art. 2:248 BW van toepassing indien een bestuurder een...

Lees verder

Oplossing Herroeping van een ontbindingsbesluit van een vennootschap

Herroeping van een ontbindingsbesluit van een vennootschap

Is het mogelijk om een ontbindingsbesluit te herroepen?

Lees verder

Oplossing Geen stilzwijgende benoeming bestuurders

Geen stilzwijgende benoeming bestuurders

Kunnen bestuurders van een stichting stilzwijgend worden herbenoemd? Zijn besluiten...

Lees verder

Oplossing Turboliquidatie

Turboliquidatie

Is bestuurder van de vennootschap aansprakelijk indien er sprake is van een...

Lees verder

Een vraag over olenz up to date

Stel direct uw vraag.

© Olenz notarissen 2018

Ontwerp en realisatie: