De dynamiek van duurzaamheid

Wij zijn specialisten in ondernemingsrecht, vastgoedrecht en personen- en familierecht. Daarnaast houden we ons actief bezig met juridische vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, met de focus op nieuwe ontwikkelingen in de markt. In die dynamiek zijn we op ons best.

Filter de oplossingen om de resultaten te verfijnen.

Reset alle filters

Vakgebieden

Doelgroepen

Thema's

Aandeelhoudersovereenkomst: handig of papierwerk van juristen

Aandeelhoudersovereenkomst: handig of papierwerk van juristen

Als je aandeelhouder bent in een BV, gelden er verschillende spelregels.

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Aansprakelijkheid bestuurder na turbo liquidatie met baten?

Aansprakelijkheid bestuurder na turbo liquidatie met baten?

Is een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt te maken indien de vereffening bij ontbinding achterwege is gebleven, indien de bestuurder wist of redelijkerwijze hadden behoren te weten dat de vennootschap, anders dan bij de Kamer van Koophandel opgeg

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

ANBI

ANBI

Doet u daaraan, aan periodieke schenkingen? Een periodieke schenking is een schenking waarbij u zich heeft verplicht om een bepaalde periode, in ieder geval ten minste vijf jaar een schenking te doen.

lees verder

Personen en familierecht Particulieren

Bestuursaansprakelijkheid en taakverdeling website

Bestuursaansprakelijkheid en taakverdeling website

In hoeverre kunnen bestuurders zich disculperen indien een taakverdeling binnen het bestuur bestaat?

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Betaal minder belasting met de Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Betaal minder belasting met de Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Misschien heeft u er wel is over gehoord: de VBI. Deze afkorting staat voor de Vrijgestelde Beleggingsinstelling. Heeft u een vennootschap waarin geen activiteiten zitten maar wel veel liquide middelen (geld en/of beleggingen), dan is het onder bepaalde v

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Bezwaar tegen WOZ kan lonend zijn

Bezwaar tegen WOZ kan lonend zijn

Voor de berekening van de hoogte van de erfbelasting moet de eigen woning worden opgenomen tegen de WOZ waarde. Deze waarde ligt nu soms hoger dan de werkelijke waarde.

lees verder

Personen en familierecht Particulieren

Codicil en/of testament

Codicil en/of testament

In een testament kunt u vastleggen wie uw erfgenamen zijn als u komt te overlijden. Uw erfgenamen krijgen dan de beschikking over alles wat tot uw nalatenschap behoort. Als tot uw nalatenschap bijvoorbeeld een huis behoort, een hypotheekschuld en nog een

lees verder

Personen en familierecht Particulieren

Conifeer, schutting of toch wilg

Conifeer, schutting of toch wilg

Binnenkort is het zover. U kunt uw nieuwe woning betrekken. Altijd een spannend moment.

lees verder

Onroerend goed Particulieren

De bedrijfsopvolgingsregeling, niets doen is geen optie!

De bedrijfsopvolgingsregeling, niets doen is geen optie!

Op 1 januari 2010 is wet op de schenk- en erfbelasting in werking getreden. De bedrijfsopvolgingsregeling is daarbij zeer ingrijpend gewijzigd. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat de schenk- of erfbelasting geen belemmering mag vormen voor reële

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Drie dagen bedenktijd bij veiling

Drie dagen bedenktijd bij veiling

Als een woning geveild wordt en u als particulier die woning wil kopen, dan heeft u twee mogelijkheden

lees verder

Onroerend goed Particulieren

Europese Erfrechtverordening

Europese Erfrechtverordening

Vanaf 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening in werking. De notaris heeft in dit kader een belangrijke functie gekregen. In Nederland is de notaris als enige bevoegd om een internationale verklaring van erfrecht af te geven.

lees verder

Personen en familierecht Particulieren

Fusies en splitsingen, hoe zit dat nu precies?!

Fusies en splitsingen, hoe zit dat nu precies?!

Wilt u uw huidige structuur opschonen, omdat u teveel vennootschappen heeft? Door middel van een fusie kunt u twee BV’s samen voegen. Of heeft u juist één BV met meerdere activiteiten die u wilt opdelen in twee verschillende BV’s? Dit kan door middel van

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Geen stilzwijgende benoeming bestuurders

Geen stilzwijgende benoeming bestuurders

Kunnen bestuurders van een stichting stilzwijgend worden herbenoemd? Zijn besluiten genomen na afloop van de periode van benoeming rechtsgeldig?

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Grenzeloos verliefd

Grenzeloos verliefd

De wereld wordt steeds kleiner. In het dagelijks leven komen we steeds vaker internationale relaties tegen. Samenwoners en echtgenoten van verschillende nationaliteiten zijn geen uitzondering meer. Omdat ieder land zijn eigen rechtssysteem heeft, is het b

lees verder

Personen en familierecht Particulieren

Herroeping van een ontbindingsbesluit van een vennootschap

Herroeping van een ontbindingsbesluit van een vennootschap

Is het mogelijk om een ontbindingsbesluit te herroepen?

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Hoe lang mag je een afwezige bestuurder waarnemen?

Hoe lang mag je een afwezige bestuurder waarnemen?

Voor welke periode is het een toezichthoudend orgaan toegestaan om bestuurstaken waar te nemen bij belet of ontstentenis van het bestuur?

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Inschrijven koopovereenkomst

Inschrijven koopovereenkomst

Tussen het tekenen van een koopakte voor een woning (doorgaans bij de makelaar) en de eigendomsoverdracht van die woning bij de notaris zit meestal enige tijd.

lees verder

Onroerend goed Particulieren

Kan de opzegging van een lidmaatschap onrechtmatig zijn?

Kan de opzegging van een lidmaatschap onrechtmatig zijn?

Kan een besluit van een vereniging tot opzegging van het lidmaatschap kwalificeren als onrechtmatig handelen zonder dat het besluit op grond van artikel 2:15 BW wordt vernietigd?

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Kan een beroep op bestuursaansprakelijkheid verjaren?

Kan een beroep op bestuursaansprakelijkheid verjaren?

Speelt de klachtplicht van artikel 6:89 BW een rol bij het aansprakelijk stellen van bestuurders door een curator in een faillissement?

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Kan een feitelijk beleidsbepaler zich disculperen voor onbehoorlijk bestuur?

Kan een feitelijk beleidsbepaler zich disculperen voor onbehoorlijk bestuur?

Als een vennootschap failliet gaat en er is bestuursaansprakelijkheid aan de orde moet iemand die dan feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald bewijzen dat het failissement niet het gevolg is van het rechtsvermoeden van onbehoorlijk bestuur?

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Levenstestament

Levenstestament

Heeft u er eigenlijk al eens over nagedacht wat er gebeurt als u zelf niet meer in staat bent beslissingen te nemen?

lees verder

Personen en familierecht Particulieren

Mediation

Mediation

Ruzie met uw broers en zussen over de verdeling van de erfenis?

lees verder

Personen en familierecht Particulieren

Moet je een jaarrekening publiceren na faillissement?

Moet je een jaarrekening publiceren na faillissement?

Is de aansprakelijkheid van art. 2:248 BW van toepassing indien een bestuurder een jaarrekening niet deponeert indien de plicht tot deponering ontstaat als de vennootschap al failliet is verklaard?

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Nieuwe regels energielabel

Nieuwe regels energielabel

Per 1 januari 2015 zijn woningeigenaren en eigenaren van utiliteitsgebouwen (gebouwen niet zijnde woningen) verplicht om bij de verkoop, verhuur of oplevering van een gebouw een geldig energielabel aan de koper beschikbaar te stellen. Dit energielabel bev

lees verder

Onroerend goed Particulieren

Opschorting stemrecht aanbiedingsregeling

Opschorting stemrecht aanbiedingsregeling

Wanneer eindigt de opschorting van het stemrecht, het recht op uitkeringen of het vergaderrecht bij een verplichting tot aanbieding?

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Opstalrechten

Opstalrechten

In Nederland is de eigenaar van grond ook eigenaar van alles wat op dat stuk grond is gebouwd. Dit heet natrekking. Dit geldt ook als er op een bestaand gebouw iets geïnstalleerd wordt. Hierbij kan gedacht worden aan zonnepanelen, een zendmast of een Warm

lees verder

Sustainable Particulieren

Over Duokoop, Koopgarant, Verkoop onder Voorwaarden en andere erfpachtconstructies

Over Duokoop, Koopgarant, Verkoop onder Voorwaarden en andere erfpachtconstructies

Erfpacht is op dit moment veel in het nieuws. Erfpacht is een juridische vorm die op heel verschillende wijzen kan worden gebruikt

lees verder

Onroerend goed Particulieren

Postcoderoos coöperatie

Postcoderoos coöperatie

Per 1 januari 2014 is de nieuwe Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting bij lokaal opgewekte energie (hierna: de Regeling) van kracht. Op grond van deze regeling komen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren (vve’s) die aan bepaalde voorwaar

lees verder

Sustainable Ondernemers

Prethuwelijk is ook echt

Prethuwelijk is ook echt

Getrouwd worden door Elvis is voor sommigen een droom. Andere huwelijken worden impulsief op het strand van Thailand gesloten. Leuk, maar is dit een echt huwelijk?

lees verder

Personen en familierecht Particulieren

Samenlevingsovereenkomst nog belangrijker

Samenlevingsovereenkomst nog belangrijker

Sinds de invoering van de nieuwe erfbelasting is het voor samenwoners nog belangrijker om een notarieel samenlevingsovereenkomst op te laten maken.

lees verder

Personen en familierecht Particulieren

Schending bestuursverbod voor commandiet bij gelijke bestuurders

Schending bestuursverbod voor commandiet bij gelijke bestuurders

Loopt een commandiet het risico het beheersverbod te schenden indien de bestuurder van de commandiet dezelfde is als die van de beherend vennoot en wanneer ontstaat een CV?

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Schenken

Schenken

Denkt u eraan om aan uw kinderen vermogen te gaan schenken? Dan is het belangrijk om de spelregels te kennen.

lees verder

Personen en familierecht Particulieren

Stichting kerk en wereld

Stichting kerk en wereld

Wanneer is er sprake van een orgaan van een rechtspersoon?

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2018

Tarieven en vrijstellingen schenk- en erfbelasting 2018

De volgende tarieven zijn van toepassing als u in 2018 een schenking ontvangt of als u een erfenis krijgt van iemand die in 2018 is overleden.

lees verder

Personen en familierecht Particulieren

Testament

Testament

Hoe uw persoonlijke (en zakelijke) situatie ook is, voor iedereen is er een passend testament. Het opmaken van een testament is namelijk maatwerk.

lees verder

Personen en familierecht Particulieren

Turboliquidatie

Turboliquidatie

Is bestuurder van de vennootschap aansprakelijk indien er sprake is van een turbo-liquidatie van een vennootschap die nog schulden heeft.

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Uitoefening van een pandrecht op aandelen kan onrechtmatig zijn

Uitoefening van een pandrecht op aandelen kan onrechtmatig zijn

Kan het uitoefenen van de executierechten door een pandhouder onrechtmatig zijn jegens derden?

lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Wat heb ik te maken met de warmtewet?

Wat heb ik te maken met de warmtewet?

Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet is onder meer van belang indien een afnemer warmte afneemt van een warmtenet (stadsverwarming of blokverwarming of een warmte-koude opslaginstallatie), met een maximale aansluiting van 100 Kilo

lees verder

Sustainable Particulieren

Zuiver aanvaarden, beneficiair of verwerpen

Zuiver aanvaarden, beneficiair of verwerpen

Iemand in uw omgeving is overleden en u bent erfgenaam. Welke keuzes heeft u en waar moet u aan denken?

lees verder

Personen en familierecht Particulieren

© Olenz notarissen 2018

Ontwerp en realisatie: