Ondernemingsrecht

Als ondernemer bent u voortdurend in beweging. En waar beweging is, is verandering. Wij schakelen met u mee en werken doelgericht naar de beste oplossing. Door met alle partijen mee te denken en knelpunten vroegtijdig te onderkennen, bespreekbaar te maken, te voorkomen of op te lossen. Waar nodig werken we samen met andere specialisten, zoals accountants, advocaten en belastingadviseurs, zodat een zorgvuldige vertaalslag plaatsvindt van uw belangen naar een rechtsgeldig document.

In het vakgebied Ondernemingsrecht

Aandeelhoudersovereenkomst: handig of papierwerk van juristen

Aandeelhoudersovereenkomst: handig of papierwerk van juristen

Als je aandeelhouder bent in een BV, gelden er verschillende spelregels.

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Aansprakelijkheid bestuurder na turbo liquidatie met baten?

Aansprakelijkheid bestuurder na turbo liquidatie met baten?

Is een bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt te maken indien de vereffening bij ontbinding achterwege is gebleven, indien de bestuurder wist of redelijkerwijze hadden behoren te weten dat de vennootschap, anders dan bij de Kamer van Koophandel opgeg

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Bestuursaansprakelijkheid en taakverdeling website

Bestuursaansprakelijkheid en taakverdeling website

In hoeverre kunnen bestuurders zich disculperen indien een taakverdeling binnen het bestuur bestaat?

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Betaal minder belasting met de Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Betaal minder belasting met de Vrijgestelde Beleggingsinstelling

Misschien heeft u er wel is over gehoord: de VBI. Deze afkorting staat voor de Vrijgestelde Beleggingsinstelling. Heeft u een vennootschap waarin geen activiteiten zitten maar wel veel liquide middelen (geld en/of beleggingen), dan is het onder bepaalde v

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

De bedrijfsopvolgingsregeling, niets doen is geen optie!

De bedrijfsopvolgingsregeling, niets doen is geen optie!

Op 1 januari 2010 is wet op de schenk- en erfbelasting in werking getreden. De bedrijfsopvolgingsregeling is daarbij zeer ingrijpend gewijzigd. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat de schenk- of erfbelasting geen belemmering mag vormen voor reële

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Fusies en splitsingen, hoe zit dat nu precies?!

Fusies en splitsingen, hoe zit dat nu precies?!

Wilt u uw huidige structuur opschonen, omdat u teveel vennootschappen heeft? Door middel van een fusie kunt u twee BV’s samen voegen. Of heeft u juist één BV met meerdere activiteiten die u wilt opdelen in twee verschillende BV’s? Dit kan door middel van

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Geen stilzwijgende benoeming bestuurders

Geen stilzwijgende benoeming bestuurders

Kunnen bestuurders van een stichting stilzwijgend worden herbenoemd? Zijn besluiten genomen na afloop van de periode van benoeming rechtsgeldig?

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Herroeping van een ontbindingsbesluit van een vennootschap

Herroeping van een ontbindingsbesluit van een vennootschap

Is het mogelijk om een ontbindingsbesluit te herroepen?

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Hoe lang mag je een afwezige bestuurder waarnemen?

Hoe lang mag je een afwezige bestuurder waarnemen?

Voor welke periode is het een toezichthoudend orgaan toegestaan om bestuurstaken waar te nemen bij belet of ontstentenis van het bestuur?

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Kan de opzegging van een lidmaatschap onrechtmatig zijn?

Kan de opzegging van een lidmaatschap onrechtmatig zijn?

Kan een besluit van een vereniging tot opzegging van het lidmaatschap kwalificeren als onrechtmatig handelen zonder dat het besluit op grond van artikel 2:15 BW wordt vernietigd?

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Kan een beroep op bestuursaansprakelijkheid verjaren?

Kan een beroep op bestuursaansprakelijkheid verjaren?

Speelt de klachtplicht van artikel 6:89 BW een rol bij het aansprakelijk stellen van bestuurders door een curator in een faillissement?

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Kan een feitelijk beleidsbepaler zich disculperen voor onbehoorlijk bestuur?

Kan een feitelijk beleidsbepaler zich disculperen voor onbehoorlijk bestuur?

Als een vennootschap failliet gaat en er is bestuursaansprakelijkheid aan de orde moet iemand die dan feitelijk het beleid (mede) heeft bepaald bewijzen dat het failissement niet het gevolg is van het rechtsvermoeden van onbehoorlijk bestuur?

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Moet je een jaarrekening publiceren na faillissement?

Moet je een jaarrekening publiceren na faillissement?

Is de aansprakelijkheid van art. 2:248 BW van toepassing indien een bestuurder een jaarrekening niet deponeert indien de plicht tot deponering ontstaat als de vennootschap al failliet is verklaard?

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Opschorting stemrecht aanbiedingsregeling

Opschorting stemrecht aanbiedingsregeling

Wanneer eindigt de opschorting van het stemrecht, het recht op uitkeringen of het vergaderrecht bij een verplichting tot aanbieding?

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Schending bestuursverbod voor commandiet bij gelijke bestuurders

Schending bestuursverbod voor commandiet bij gelijke bestuurders

Loopt een commandiet het risico het beheersverbod te schenden indien de bestuurder van de commandiet dezelfde is als die van de beherend vennoot en wanneer ontstaat een CV?

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Stichting kerk en wereld

Stichting kerk en wereld

Wanneer is er sprake van een orgaan van een rechtspersoon?

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Turboliquidatie

Turboliquidatie

Is bestuurder van de vennootschap aansprakelijk indien er sprake is van een turbo-liquidatie van een vennootschap die nog schulden heeft.

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Uitoefening van een pandrecht op aandelen kan onrechtmatig zijn

Uitoefening van een pandrecht op aandelen kan onrechtmatig zijn

Kan het uitoefenen van de executierechten door een pandhouder onrechtmatig zijn jegens derden?

Lees verder

Ondernemingsrecht Ondernemers

Onze specialisten voor Ondernemingsrecht

mw. mr. Isabelle Cox

mw. mr. Isabelle Cox

notaris

Lees verder

mw. mr. Kim van der Heijden

mw. mr. Kim van der Heijden

kandidaat-notaris

Lees verder

mr. Arnaud Wilod Versprille

mr. Arnaud Wilod Versprille

notaris

Lees verder

mw. mr. Renate Baegen

mw. mr. Renate Baegen

kandidaat-notaris

Lees verder

Theuny Bos LLB

Theuny Bos LLB

paralegal

Lees verder

mw. mr. Moniek Wever

mw. mr. Moniek Wever

kandidaat-notaris

Lees verder

mw. mr.  Lara Akihary

mw. mr. Lara Akihary

kandidaat-notaris

Lees verder

Femke van Saane

Femke van Saane

notarieel medewerker

Lees verder

Rianne Wisserhof

Rianne Wisserhof

notarieel medewerker

Lees verder

mw. mr. Louise Sturkenboom

mw. mr. Louise Sturkenboom

kandidaat-notaris

Lees verder

mr. Mitchel Duits

mr. Mitchel Duits

kandidaat-notaris

Lees verder

Lianne van Kolfschoten

Lianne van Kolfschoten

notarieel medewerker

Lees verder

Cheyenne  van Meijeren

Cheyenne van Meijeren

notarieel medewerker

Lees verder

© Olenz notarissen 2018

Ontwerp en realisatie: