De bedrijfsopvolgingsregeling, niets doen is geen optie!

De bedrijfsopvolgingsregeling, niets doen is geen optie!

Op 1 januari 2010 is de wet op de schenk- en erfbelasting in werking getreden. De bedrijfsopvolgingsregeling is daarbij zeer ingrijpend gewijzigd.

Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat de schenk- of erfbelasting geen belemmering mag vormen voor reële bedrijfsoverdrachten. Er is sprake van bedrijfsopvolging als ondernemingsvermogen wordt verkregen van een ondernemer en de verkrijger de onderneming ten minste 5 jaar voortzet.

De regeling houdt in dat er bij schenking van een onderneming of overgang van een onderneming bij overlijden tot een ondernemingswaarde van € 1.055.022,00 (tarief 2015) geen erf- of schenkbelasting hoeft te worden betaald. Voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%.

De regeling is alleen van toepassing op ondernemingsvermogen en niet beleggingsvermogen, pensioenen en overtollige liquiditeiten.

Van het voortzetten van de onderneming is bij een B.V. structuur sprake als de voortzetter ten minste 5 jaar de aandelen houdt. De voortzetter hoeft zich derhalve niet verplicht bezig te houden met de dagelijkse gang van zaken van de onderneming.

Naast de wijzigingen in de wet op de schenk- en erfbelasting zijn er ingrijpende wijzigingen doorgevoerd in de inkomstenbelasting. Vervreemding van aandelen leidt in beginsel tot heffing van 25% belasting in box II (aanmerkelijk belang belasting). Overgang door overlijden leidt niet tot heffing als er sprake is van ondernemingsvermogen. Bij schenking van aandelen dat er geen heffing is indien er sprake is van ondernemingsvermogen én de verkrijger 3 jaar voorafgaand aan de schenking in loondienst was van betreffende onderneming.

Om een overdracht of overgang van het bedrijf op de juridisch en fiscaal meest efficiënte wijze te laten verlopen is goed advies nodig. Niet alleen de huidige bedrijfsvorm en bedrijfsstructuur maar ook huwelijkse voorwaarden en testamenten moeten daarin worden bekeken. Realiseert u zich dat een verkeerde structuur tot een uiteindelijke heffing van maar liefst 40% kan leiden en een goed structuur tot een heffing van 3,4%!

Al met al wordt er een hoop aan de ondernemer zelf overgelaten. Er zijn mogelijkheden genoeg om alles te 'regelen', maar er moet wel actie worden ondernomen. Wij zijn bij uitstek de partij die u op dit gebied van advies kan voorzien!

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met notaris Arnaud Wilod Versprille of notaris Isabelle Cox. Zij helpen u graag verder.

Terug naar overzicht

Uw contactpersoon voor Ondernemingsrecht

mw. mr. Isabelle Cox

mw. mr. Isabelle Cox

notaris

Bel 0318-580 747
Mail icox@olenz.nl

Meer informatie

mr. Arnaud Wilod Versprille

mr. Arnaud Wilod Versprille

notaris

Bel 0318 - 580 743
Mail aversprille@olenz.nl

Meer informatie

Een afspraak maken?

Wilt u eens doorpraten over Ondernemingsrecht? Maak dan direct online een afspraak, wanneer u aangeeft wat het beste uitkomt sluiten we dit graag even met u kort.

maak een afspraak

Een vraag over de bedrijfsopvolgingsregeling, niets doen is geen optie!

Stel direct uw vraag.

© Olenz notarissen 2018

Ontwerp en realisatie: